Przedszkole Sensoryczne Pluszaki
Strażacka 12, Święta Katarzyna