Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Czarnymlesie
Wojciecha Liberskiego 3, Czarnylas