Przedszkole Publiczne nr 14
Bandurskiego  56, Szczecin