Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach
Traugutta 13-15 , Polska