Przedszkole Publiczne nr 4
Króla Władysława Jagiełły 12 , Polska