Przedszkole Publiczne nr 1
KONOPNICKIEJ 10 , Polska