Przedszkole Artystyczne Plastonutki
Al. K. Marcinkowskiego 1, Poznań