Przedszkole Publiczne nr 11
Kombatantów 2 , Polska