Przedszkole i Żłobek Little AntBee
Marii Skłodowskiej - Curie 9/11, Polska