Przedszkole Publiczne nr 17 w Tarnowie
T.Kościuszki 9 , Polska