Samorządowe Przedszkole nr 5
Zachodnia 6 A , Polska