Samorządowe Przedszkole nr 124
Zwycięstwa 22 , Polska