Przedszkole Miejskie nr 13
Konstytucji 3 Maja 14 , Polska