Frajda Rodzinny Park Rozrywki
Golęcińska  27, Poznań