Deli Park Edukacji i Rozrywki
Poznańska  1, Trzebaw