GOair - Powietrzne Miasto
Długosza  42-46, Wrocław