Fit-Kids Centrum Aktywnego Dziecka
Kościuszki  25, Wrocław