Sala zabaw Crazy Sówka
Marii Dąbrowskiej  17/65, Kraków