Centrum nauki i zabawy SUPER IQ
Fabryczna  2,IIIp, Lublin