Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa