Przedszkole Bajkowy Dom
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22, Olsztyn