Klub Maluszka Mali Odkrywcy
Drzeworytników 1A, Warszawa