Modelowe Przedszkole
Jana Kazimierza 283, Stanisławów Pierwszy