Akademia Przedszkolaka Magic Fairyland
Wolności  154, Zabrze