Przedszkole Sióstr Służebniczek
Mehoffera 2, Warszawa