Przedszkole Misiowo w Chorkówce
Chorkówka  160, Chorkówka