Przedszkole Publiczne Nr 1 "Radosne"
Grażyny 7, Szczecin