Przedszkole Baby City (Warszawa)

Przedszkole Baby City
zobacz więcej (13)
Adres:
Bonifacego 102, Warszawa
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język hiszpański
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • balet
 • zajęcia teatralne
 • warsztaty dla dzieci

Cennik

Grupa 3-latków od 2600 PLN
Grupa 4-latków od 2600 PLN
Grupa 6-latków od 2230 PLN

Opis obiektu

Żłobek i Przedszkole Baby City jest liderem wśród placówek przedszkolno-żłobkowych, który wyznacza najnowsze trendy w edukacji najmłodszych. Wdzięczni za otrzymane zaufanie Rodziców, wychowujemy najmłodszych tak, by byli po prostu dobrymi ludźmi.

  Przedszkole dwujęzyczne "Baby City" jest położone z zabytkowej części Sadyby, rezerwacie przyrody wokół Jeziorka Czerniakowskiego przy ul. Zielonej 42 oraz Bonifacego 102. Naszą misją jest  wspieranie  dziecięcej otwartości, budowanie odwagi, pomoc w znalezieniu  klucza do własnych zasobów  tak, by jak najlepiej radziły sobie w nieustannie zmieniającym się świecie. XXI wiek wymaga od naszych dzieci nie wiedzy, ale kompetencji, które pozwolą im na odnalezienie się w przyszłym świecie.   Podjęcie misji wychowania i edukacji dzieci zmobilizowało nas do przygotowania kompleksowego dwujęzycznego  programu edukacyjnego Baby City, który odpowiada na wyzwania naszego świata. Edukacja przyszłości to nie tylko nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice multimedialne i programy cyfrowe. To przede wszystkim wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w aspekcie rozwoju społecznego i emocjonalnego, kształtowania zdrowych nawyków aktywności fizycznej...

Galeria

Filmy

Program nauczania

 

Nie ograniczamy się do jednego schematu. Wykorzystujemy najlepsze elementy programu Marii Montessori, planu daltońskiego, edukacji waldorfowskiej, Primary Years Programm, metodyki STEAM i TPR. Słuchamy i reagujemy na najnowsze wyniki badań neurobiologów w zakresie sposobów uczenia się.

Kluczowe elementy programu obejmują:

 • Edukację i zabawę metodą zaangażowania emocjonalnego – motywacja jest pochodną ciekawości poznawczej a ciekawość jest pochodną zaangażowania emocjonalnego. Zawsze staramy się budzić ciekawość i nastawienie na rozwój „growth mindset”;
 • Eksperymenty/zdarzenia edukacyjne – nasz mózg potrzebuje przykładów – reguły tworzy sam. Nauka jest efektywna jeśli w otoczeniu dzieje się coś ciekawego, a dzieci mają poczucie sensu i nowości
 • Ekspresję ruchową – każdy dzień wypełniony jest aktywnością fizyczną – swobodną, bądź ukierunkowaną (akrobatyka, piłka nożna, karate, pływanie, tenis, taniec),
 • Prace projektowe kształtujące kluczowe kompetencje, tj. dociekliwość, koncentracja, współpraca, empatia, tolerancja, otwartość i uczciwość.
 • Samoregulację i uważność – praca nad emocjami daje przestrzeń do spokojnego rozwoju
 • Gotowość szkolną – oparty na kilku filarach doskonały program przygotowujący dzieci do edukacji szkolnej.

Wiele dzieje się w edukacji – szczególnie w obecnych czasach – a my mamy zawsze ogromną chęć słuchania i wdrażania innowacji pedagogicznych i wychowawczych.


DEMOKRACJA I NVC

Każde dziecko chce poczuć, że jego potrzeby są rozumiane i akceptowane. Wyznaczanie granic nie wymaga systemu kar i nagród.

Nonviolent Communication – NVC
U podstaw procesu NVC jest pełne respektu traktowanie potrzeb dzieci i rodziców, które daje nam szansę na nawiązanie dobrej współpracy. Nie widzimy żadnej wartości w systemie kar i nagród. Wzmocnienie pożądanych zachowań odbywa się poprzez pochwałę nauczyciela – przewodnika lub po prostu serdeczne przytulenie przez ciocię.​
Demokratyczna edukacja
Wierzymy, że dzieci – jak każdy z nas – mogą same decydować o rozkładzie swoich aktywności. Mimo szerokiej oferty zajęć, dzieci mają prawo wyboru z czego skorzystają i kiedy. Stwarzamy im możliwości ale nie przestymulowujemy nadmiarem bodźców. Dajemy czas i miejsce na chwilę refleksji i pobycia sam na sam ze sobą.
Samodzielność i autonomia
Dzieci same decydują: co i ile jedzą. Bliska jest nam idea Baby Led Weaning (pol. Bobas Lubi Wybór) i z powodzeniem stosujemy to podejście w najmłodszych grupach. W starszych dzieci same nakładają sobie porcje, a śniadanie podawane w formie bufetu komponują całkowicie według własnych preferencji (spośród podanych naturalnych produktów).

W grupach przedszkolnych  metodyka nauczania oparta jest na teorii półkulowości mózgu, inteligencji wielorakiej, polisensoryczności oraz teorii wielozmysłowości, ale przede wszystkim wiary w naturalny potencjał i możliwości dzieci oraz ich chęci poznawcze. Pracujemy w oparciu o nowatorski program nauczania, który zakłada wzbogacenie treści kształcenia z wykorzystaniem nowych metod twórczego kształcenia. Korzystamy z doświadczeń Fundacji Wspierania Kreatywości.

Wszystkie nasze aktywności programowe i świetlicowe odbywają się w systemie dwujęzycznym - polskim i angielskim. 

Program przedszkolny uwzględnia:

 • edukację międzykulturową
 • warsztaty logicznego myślenia 
 • warsztaty kreatywności / rozwiązywanie problemów twórczych
 • projekty badawcze, w tym warsztaty naukowe - fascynujące eksperymenty dotyczące codziennych zjawisk wokół nas, takich jak ciśnienie, zmiany temperatury, grawitacja, pole magnetyczne, tarcie – zajęcia dla 4 i 5 latków prowadzone przez doktorantów i doktorów PAN
 • warsztaty dotyczące trudnej sztuki komunikacji
 • warsztaty umyzykalniające z wykorzystaniem różnych instrumentów / koncerty muzyczne
 • artterapię
 • literaturę i bajkoterapię oraz tworzenie własnych audiobooków, opowiadań, oprawy graficznej, muzycznej 
 • zajęcia ekologiczne ze zwierzętami 
 • edukację ruchową 
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej  
 • zajęcia multisportowe - mini hokej, minisiatkówka, minikoszykówka i wiele innych
 • specjalistyczny autorski program „Zdrowy i sprawny przedszkolak”, diagnoza wad postawy oraz program prawidłowego rozwoju motorycznego;
 • wycieczki plenerowe 

 

W bloku popołudniowym koncentrujemy się na rozwoju indywidualnych talentów dzieci. One same decydują najlepiej co chciałyby robić. A wybór jest bardzo szeroki: 

 • ceramika i sztuki plastyczne 
 • balet 
 • warsztaty wokalno - dramowe 
 • robotyka
 • warsztaty eksperymentalno-naukowe
 • język hiszpański - jako drugi język wprowadzany w systemie 3 dni w tygodniu
 • rozszerzony program sportowy - basen, jazda na łyżwach, piłka nożna, karate i sztuki walki 
 • nauka gry na pianinie  – zajęcia indywidualne
 • pogłębione warsztaty kreatywności 

 

Nasi absolwenci dostają się do najlepszych szkół w Warszawie - międzynarodowych, anglojęzycznych, dwujęzycznych, szkół pracujących metodą projektową,  szkół sportowych, muzycznych. 

Wystarczy zasiać małe nasionko, rozbudzić ciekawość a potencjał dziecka jest nieograniczony.  

 

Kolorowanki